Flere føler sig trygge

Ifølge en ny undersøgelse er størstedelen af beboerne i Vollsmose glade for at bo i bydelen. Arkivfoto: William Thorup Hansen

Flere beboere i Vollsmose føler sig trygge, og mange flere har tillid til de andre beboere i bydelen. Det viser en ny undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose.

Andelen af beboere, der føler sig trygge er steget med mere end 25 procent siden 2017, og tilliden mellem beboerne er steget med langt over 50 procent. Helt konkret føler 73 procent sig trygge i Vollsmose, og 82 procent har tillid til de andre beboere i bydelen. Det viser en undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose, som Vollsmose Sekretariatet netop har lavet.

Spørger man Nicki Goldmann, der er formand for Samarbejdsrådet i Vollsmose, er han ikke i tvivl om, hvad det skyldes:

- Jeg tror helt klart, at udviklingsplanen for Vollsmose har haft meget at sige. Udviklingsplanen har gjort, at folk har snakket mere sammen på kryds og tværs om, hvad der skal ske med Vollsmose, og hvorfor det lige skal gå ud over os.

LÆS OGSÅ: Trygheden er steget i Vollsmose

Ifølge samarbejdsrådsformanden har det bragt beboerne tættere på hinanden og fået dem til at stå mere sammen:

- Når man snakker mere sammen, lærer man også hinanden bedre at kende. Når man lærer hinanden at kende, så får man tillid til hinanden - og det skaber i sidste ende tryghed. Så selvom planer om nedrivning skaber utryghed omkring, hvor man skal bo, og hvor man skal flytte hen, så har det også skabt bedre tillid og tryghed os beboere imellem. Jeg er personligt selv begyndt at snakke med nogen, som jeg aldrig har snakket med før. Også nogen, som har vist sig at være helt anderledes, end jeg regnede med.

Sammenholdet betyder alt
Beboerne er også blevet spurgt om, hvor glade de er for at bo i Vollsmose, og om de har lyst til at blive boende i mange år. Her ses der også en markant stigning i antallet af positive svar i forhold til undersøgelsen af naboskab og tryghed, som Vollsmose Sekretariatet lavede i 2017. I 2019 svarer 79 procent, at de er glade for at bo i bydelen, og 62 procent ønsker at blive boende.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, hvorfor folk er glade for at bo her. Det er på grund af det sociale. På grund af de gode naboer, man har. Her i Vollsmose kan man altid få hjælp af nogen, hvis man har brug for det. Vi er der for hinanden. Det, tror jeg, betyder rigtig meget for mange, der bor her, forklarer Nicki Goldmann.

Færre har oplevet kriminalitet
I forhold til undersøgelsen fra 2017 er der nu færre, der svarer, at de selv har oplevet kriminalitet i Vollsmose. Helt konkret svarer 38 procent, at de selv har oplevet kriminalitet i bydelen, mens det var 54 procent i 2017.

Til gengæld har flere beboere en oplevelse af, at kriminalitet er et problem i Vollsmose. Den oplevelse har 73 procent af beboerne mod kun 61 procent i 2017.

- Jeg oplever selv, at der længe har været meget roligt i Vollsmose. Så jeg er ikke overrasket over, at undersøgelsen viser, at færre selv har oplevet kriminalitet. Når der så alligevel er flere, der synes, at kriminalitet er et problem herude, så kan medierne nok godt have noget at sige. Der er blevet skrevet meget om både visitationszone og skærpet strafzone i Vollsmose. Så bliver det nok meget tydeligt for folk, at der er et problem, siger Nicki Goldmann.

Bringer gode idéer frem
De mange svar fra årets undersøgelse vil Vollsmose Sekretariatet fremadrettet bruge i arbejdet med at gøre Vollsmose til et trygt og godt sted at bo for alle.

- En forandring af Vollsmose kræver, at vi bruger den gode viden og de input, vi kan få fra alle dem, der bor i området og ved, hvad der foregår, siger Mette Beck Frost, sekretariatsleder i Vollsmose Sekretariatet og giver som eksempel, hvordan en tidligere naboskabsundersøgelse understregede behovet for at få flere fælles sociale aktiviteter samt flere tryghedsskabende tiltag.

LÆS OGSÅ: Undersøgelse peger i flere retninger

- Det kiggede vi nærmere på, og sammen med en gruppe engagerede beboere blev idéen om naboskabsfrivillige født. De står nu for at byde nye beboere velkommen, arrangere fællesspisninger, sommerlejre for børn og voksne samt andre gode tiltag, der styrker naboskabet og trygheden i bydelen, slutter Mette Beck Frost.

Du kan finde naboskabsundersøgelsen fra 2019 her.  

Resultatet af naboskabsundersøgelsen 2019

Vollsmose Sekretariatet har gennem november måned spurgt beboere over 15 år om deres oplevelse af at bo og færdes i Vollsmose. 855 beboere har svaret på undersøgelsen, som Vollsmose Sekretariatet vil bruge fremadrettet i arbejdet med at gøre Vollsmose til et trygt og godt sted at bo for alle. Dette er nogle af de væsentligste resultater fra årets undersøgelse. 

  • 73 % af beboerne føler sig trygge i Vollsmose. I 2017 var det 58 %
  • 82 % af beboerne har tillid til de andre beboere i Vollsmose. I 2017 var det 49 %
  • 79 % af beboerne er glade for at bo i Vollsmose. I 2017 var det 62 %
  • 62 % af beboerne ønsker at blive boende i Vollsmose i mange år fremover. I 2017 var det 40 %
  • 85 % af beboerne oplever, at fællesområderne giver gode muligheder for socialt samvær med andre beboere. I 2017 var det 60 %
  • 73 % af beboerne oplever, at kriminalitet er et problem i Vollsmose. I 2017 var det 61 %
  • 38 % af beboerne har selv oplevet kriminalitet i Vollsmose. I 2017 var det 54 %
  • 77 % af beboerne læser Vollsmose Avisen.
Seneste Artikler
Beboere bekæmper madspild
Ny klinik skal forbedre seksuel sundhed
Skoletandpleje vil bekæmpe huller i mælketænder
Forestilling om Aladdin er under opsejling
Første årgang på Odinskolen er startet