Frivilligt arbejde giver bedre mental sundhed

Mennesker, der laver frivilligt arbejde, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have det godt mentalt. Det viser et nyt studie foretaget af Statens Institut for Folkesundhed.

Man bliver et gladere menneske af at lave frivilligt arbejde. Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Sekretariatsleder, Mette Beck Frost, er begejstret for, at den store frivillighed i Vollsmose både er til gavn for hele bydelen og ikke mindst de over 100 frivillige, som Vollsmose Sekretariatet understøtter.

De arrangerer fællesspisninger, rådgiver naboer om el, vand og varme, rækker ud til isolerede kvinder, byder nytilflyttede velkommen, laver guidede ture og meget mere. De frivillige kræfter i Vollsmose er stærke og bidrager til øget tryghed og trivsel blandt bydelens beboere.

Men frivilligt arbejde er ikke kun en gevinst for boligområdet. Mennesker, der laver frivilligt arbejde, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have det godt mentalt. Det viser et studie, der er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed blandt mere end 14.000 personer i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Masser af frivillige i Vollsmose
Alene i 2018 understøttede Vollsmose Sekretariatet over 100 beboere i Vollsmose i en lang række forskellige former for frivilligt arbejde. Ligesom sekretariatet også understøttede mere end et halvt hundrede ildsjæle fra lokale, regionale eller nationale foreninger, der lavede aktiviteter i Vollsmose.

- Samarbejdet med de mange frivillige i Vollsmose har altid været en vigtig del af Vollsmose Sekretariatets arbejde, fordi det er veldokumenteret, at det giver et stærkere og tryggere lokalsamfund, hvor mennesker løfter hinanden, og tilliden mellem dem vokser. At det også har et stort potentiale til at styrke den mentale sundhed hos de frivillige er en fantastisk ekstra bonus, siger Mette Beck Frost, sekretariatsleder i Vollsmose Sekretariatet.

Fællesskaber giver glæde
Frivilligt arbejde betyder i mange tilfælde, at man lærer nye ting og tilegner sig nye kompetencer, der kan styrke både selvværdet og opfattelsen af, hvad man som menneske kan bidrage med.

- Som frivillig får man ofte mulighed for at få nye sociale relationer og indgå i fællesskaber. Og vi ved, at sociale netværk har stor betydning for, hvordan man trives mentalt, siger forsker i mental sundhed, Ziggi Santini, fra Statens Institut for Folkesundhed, der står bag studiet.

Alle bliver gladere
Det er første gang, man undersøger sammenhængen mellem frivilligt arbejde og mental sundhed. Ifølge forskerne viser studiet, at man bliver et gladere menneske af at lave frivilligt arbejde, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, og hvor meget overskud man har i hverdagen.

- Man føler, at man arbejder for en større sag og for noget meningsfuldt, og det er med til at styrke ens mentale sundhed. Man får det godt med sig selv, siger Ziggi Santini.

Seneste Artikler
Beboere bekæmper madspild
Ny klinik skal forbedre seksuel sundhed
Skoletandpleje vil bekæmpe huller i mælketænder
Forestilling om Aladdin er under opsejling
Første årgang på Odinskolen er startet