Naboskabsundersøgelse ude nu

Beboernes besvarelser indgår i Vollsmose Sekretariatets arbejde med at tilrettelægge de boligsociale indsatser, der skal skabe gode fællesskaber for alle og støtte de mest udsatte.

I midten af november modtager beboerne i Vollsmose et spørgeskema om naboskab og tryghed. Beboernes oplevelse af at bo og færdes i Vollsmose vil Vollsmose Sekretariatet bruge i arbejdet med at gøre Vollsmose til et trygt og godt sted at bo for alle.

Har du idéer til aktiviteter i Vollsmose eller forbedringer af bydelens udeområder? Har du tillid til de andre beboere i din boligafdeling? Det er noget af det, beboerne bliver bedt om at svare på i det spørgeskema, der kommer ud til alle beboere over 15 år i midten af november.

Beboernes oplevelser er vigtig viden
Beboernes oplevelse af at bo i bydelen er nemlig rigtig vigtig viden i det arbejde, som Vollsmose Sekretariatet sammen med beboerne laver for at styrke naboskabet og trygheden for alle i Vollsmose.

- Vi har brug for, at beboerne bidrager med deres egne erfaringer og oplevelser med at bo i Vollsmose. Det giver et vigtigt indblik, som indgår i vores arbejde med at tilrettelægge de boligsociale indsatser, der skal skabe gode fællesskaber for alle og støtte de mest udsatte, siger Mette Beck Frost, sekretariatsleder i Vollsmose Sekretariatet.

Du kan få hjælp til besvarelsen
Bag undersøgelsen står Vollsmose Sekretariatet, der håndterer de boligsociale indsatser i Vollsmose. Beboerne modtager spørgeskemaet med digital post – eller som almindeligt brev, hvis man er fritaget for digital post. Spørgeskemaet kan besvares indtil udgangen af november måned.

Hvis man ønsker hjælp til besvarelsen, er man velkommen i Vollsmose Sekretariatet, på Vollsmose Bibliotek, Den Frie Rådgivning, Mimers Brønd og Værestedet Øst. Man kan til enhver tid kontakte Vollsmose Sekretariatet på telefon 30 70 29 86 eller på mail info@vollsmose.dk, hvis man har spørgsmål til undersøgelsen.

Seneste Artikler
Beboere bekæmper madspild
Ny klinik skal forbedre seksuel sundhed
Skoletandpleje vil bekæmpe huller i mælketænder
Forestilling om Aladdin er under opsejling
Første årgang på Odinskolen er startet