Forebyggelse og forældreansvar

Korsløkken er kendetegnet ved, at der bor en stor andel af familier, børn og unge. Skolefraværet blandt områdets børn er højere end gennemsnittet på by- og landsplan. Det høje og stigende fravær har store konsekvenser for elevens udvikling og faglige præstationer, hvilket øger risikoen for fravær og frafald på efterfølgende ungdomsuddannelser.

I Korsløkken er også markant færre af de helt små børn i daginstitution i forhold til niveauet på by- og landsplan. Det har betydning for børnenes udvikling, trivsel og faglighed. Tidlig forebyggelse handler i høj grad om at forsøge at bryde den negative sociale arv på forskellige centrale tidspunkter i barnets liv, hvor forældrene har et særligt ansvar og en særlig støttende opgave.

Derfor arbejder BoligSocialt Hus - Korsløkken med at styrke forældrekompetencer og trivslen blandt småbørn, så flere børn og unge har et aktivt skole- og fritidsliv og får et fagligt løft i form af øget karaktergennemsnit.

I et tæt samarbejde med daginstitutioner, uddannelsesvejledere, skoler og ungdomscentre arbejder BoligSocialt Hus – Korsløkkeparken for at styrke børns og forældres kompetencer, socialisering og trivsel gennem følgende aktiviteter:

  • Boligsociale familiekurser
  • Tidlig forebyggende indsats
  • Brobygning mellem skoleliv, institutionsliv, fritidsliv og forældre