Forebyggelse og forældreansvar

Skt. Klemensparken er kendetegnet ved, at der bor en stor andel af enlige forsørgere. Der bor mange børn og unge, der vokser op i familier, hvor der i nogle tilfælde er begrænset tilknytning til og forståelse for skole og uddannelsesliv, arbejdsmarkedet samt det at agere i og være en del af det danske samfund. Der er desuden en høj procentdel af aktive børn- og ungesager.

Det har betydning for børnenes udvikling, trivsel og faglighed. Tidlig forebyggelse handler i høj grad om at forsøge at bryde den negative sociale arv på forskellige centrale tidspunkter i barnets liv, hvor forældrene har et særligt ansvar og en særlig støttende opgave.

Derfor arbejder BoligSocialt Hus – Skt. Klemensparken med at styrke forældrekompetencer og trivslen blandt småbørn, så flere børn og unge har et aktivt skole- og fritidsliv og får et fagligt løft i form af øget karaktergennemsnit.

I et tæt samarbejde med daginstitutioner, uddannelsesvejledere, skoler og ungdomscentre arbejder BoligSocialt Hus – Skt. Klemensparken på at styrke børn og forældres kompetencer, socialisering og trivsel gennem følgende aktiviteter:

  • Boligsociale familiekurser
  • Tidlig forebyggende indsats
  • Brobygning mellem skoleliv, institutionsliv, fritidsliv og forældre