Tryghed og trivsel

Gennem tiden er der i Skt. Klemensparken opstået stærke interne, lokale fællesskaber, men naboskabet og den sociale sammenhængskraft i området er stadig svagere end i andre almene boligområder. Indsatsen har derfor fokus på forskellige aspekter af at styrke trygheden og trivslen i området.

BoligSocialt Hus - Skt. Klemensparken understøtter sociale og netværksfremmende aktiviteter, der støtter op om beboernes frivillighed og fungerer som brobygger mellem de forskellige beboergrupper.

I et tæt samarbejde med Odense Kommune og det lokale fritids- og foreningsliv arbejder BoligSocialt Hus - Skt. Klemensparken for, at trygheden og trivslen bliver øget blandt beboerne gennem aktiviteten:

  • Styrkelse af naboskab og sammenhængskraft