Uddannelse og beskæftigelse

I Skt. Klemensparken er en stor del af beboerne uden for arbejdsmarkedet, og flere af områdets skolebørn har udfordringer i skolen. Derfor er en væsentlig del af den nuværende boligsociale indsats fokuseret på at hjælpe flere beboere ind på arbejdsmarkedet og i gang med uddannelse.

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse er primært at få flere i job eller i uddannelse, at flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet, at børn og unge klarer sig bedre i skolen, at øge uddannelsesgraden og øge beskæftigelsesgraden.

Derfor arbejder BoligSocialt Hus - Skt. Klemensparken tæt sammen med relevante parter i Odense Kommune om at få flere i arbejde og uddannelse gennem følgende aktiviteter:

  • Virksomhedsrettede indsatser
  • Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats
  • Mentorindsats