Spring navigation over

Bestyrelsen i BoligSocialt Hus

Hanne Rosenberg Christiansen (formand)
Chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder, Fyns Almennyttige Boligselskab

Rikke Rau (næstformand)
Service- og udviklingschef, Civica

Henrik Clausen (næstformand)
Partner, Domhusgården Ejendomsadministration, Odense Boligselskab

Inge Langkilde Larsen
Konsulent, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune

Helle Jacobsen
Direktør, Arbejdernes Boligforening Odense

Erling Nielsen
Formand for organisationsbestyrelsen, Fyns Almennyttige Boligselskab

Søren Damgaard
Næstformand for organisationsbestyrelsen, Civica

René Bøye
Formand for organisationsbestyrelsen, Odense Boligselskab

Tessa Johansen
Formand for organisationsbestyrelsen, Arbejdernes Boligforening Odense

Jane Findahl
Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Sonja Serup Hansen
Familie- og Forebyggelseschef, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

Lars-Bo Johansen
Kontorchef, Almene boliger, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

Per Franch (konsulent)
Politikommissær, Forebyggelsesafdelingen, Fyns Politi

Ole Jensen (sekretær for bestyrelsen)
Chef, BoligSocialt Hus