Spring navigation over

Korsløkken

Boligområdet Korsløkkeparken består af fire boligafdelinger, som tidligere har været klassificeret som ghetto på regeringens liste over udsatte boligområder og de såkaldte ghettoområder. I 2020 er Korsløkkeparken udgået af listen, da området ikke længere opfylder de fire kriterier for at være på. BoligSocialt Hus varetager en boligsocial opgave i tre ud af fire afdelinger. Det drejer sig om afdeling 34, 35 og 37.

Korsløkken er placeret i Odense SØ og rummer 1.028 lejemål med omkring 2.150 beboere. Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har fra 2017-2020 gennemført en gennemgribende fysisk renovering, så lejlighederne fremstår nye og moderne med store altaner og terrasser og med et nyt fælleshus til aktiviteter. 

Korsløkken er dog også kendetegnet ved en række udfordringer. En stor andel af beboerne har ikke en tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveauet og den gennemsnitlige indkomst er lav, og beboerne oplever i perioder utryghed og uacceptabel adfærd.

Visionen for Korsløkken er, at boligområdet bliver en endnu mere attraktiv og velfungerende bydel i Odense, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. Det mål understøtter og bidrager den boligsociale helhedsplan til ved at løfte beboerne socialt.

Det boligsociale arbejde i Korsløkken er centreret omkring tre forskellige indsatsområder rammesat af Landsbyggefonden:

Den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Korsløkken løber fra den 1. marts 2019 til den 31. maj 2021 og dækker også boligområderne Rising, Skt. Klemensparken og Ejerslykke.  

Hent planen her.


En ny klinik for seksuel sundhed, bedre tandbørstning og til kamp mod madspild. Det er nogle af historierne i i dette nummer af Vollsmose Avisen. Avisen holder nu pause indtil august.

Læs her