Spring navigation over

Sammenhængskraft og medborgerskab

Flere beboere i udsatte boligområder skal være en del af fællesskabet og deltage aktivt i samfundet, og civilsamfundet skal styrkes, så stærkere fællesskaber kan bidrage til større tryghed og attraktive boligområder. Det er de overordnede og strategiske mål med at styrke den sociale sammenhængskraft i Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke.

BoligSocialt Hus har fokus på at understøtte de lokale civile strukturer og lokale foreninger samt styrke den enkelte beboers medborgerskab, sociale netværk, færdigheder og kompetencer. Det sker gennem aktiviteter såsom rådgivning til foreninger, uddannelse af frivillige beboere, bydelssøstre- og brødre og en beboerredaktion.

Læs mere om, hvordan vi arbejder i VollsmoseKorsløkkenRising og Ejerslykke.


En ny klinik for seksuel sundhed, bedre tandbørstning og til kamp mod madspild. Det er nogle af historierne i i dette nummer af Vollsmose Avisen. Avisen holder nu pause indtil august.

Læs her